Z LED razsvetljavo do 60 % prihranka elektrike v vašem podjetju

Danes se številna podjetja po vsem svetu sprašujejo, kako v čim večji meri prihraniti pri porabi električne energije. S tem izzivom se soočajo tako, da v svoje proizvodne obrate že vključujejo obnovljive vire energije.

Smernice sodobne energetske politike predstavljajo:
• zanesljivo in varno oskrbo z električno energijo,
• zagotavljanje dolgoročne stabilne in konkurenčne cene proizvedene elektrike ter
• varovanje okolja z vidika ohranjanja naravnih površin in zmanjševanje posledic podnebnih sprememb.

Nemčija kot najbolj suverena država bo v prihodnosti zaprla vse jedrske elektrarne. Električna energija se bo dražila, ker bo potrebno jedrsko energijo nadomestiti večjo proizvodnjo iz obnovljivih virov energije. So pa tudi znane ocene, da bodo cene investicij v izrabo energije vetra in sonca v prihodnosti padle do 60%. Vsa omenjena dejstava nakazujejo, da bo v prihodnje še bolj pomembno, da bodo podjetja pri svojem delovanju dovolj pozorna na učinkovito rabo električne energije. Stroške za električno energijo lahko znižate že z nekaj manjšimi ukrepi in z izboljšanim nadzorom porabe. Narediti je treba energetski pregled podjetja, ki bo pokazal, kje lahko prihranite največ. Gre za kompleksen proces, s katerim ne le zmanjšate porabo elektrike, ampak tudi znižate stroške in zmanjšate izpuste ogljikovega dioksida. Za samo razsvetljavo se porabi 14% vse električne energije v Evropi in 19% vse električne energije v svetu. V svojem podjetju lahko prihranite 60 % električne energije že z namestitvijo ustrezne razsvetljave.